WeightMat : ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ

ซอฟต์แวร์สำหรับที่ใช้บันทึกค่าน้ำหนักสินค้าอัตโนมัติ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการบันทึกน้ำหนักวัตถุดิบจริง ก่อนที่จะถูกนำเข้าสายการผลิต เพื่อผลิตเป็นค้าต่อไป ช่วยให้มีระบบฐานข้อมูลว่าในแต่ละ lot สินค้า ได้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง น้ำหนักจริงเท่าไร ผลิตสินค้าอะไร เป็นของใบงานสั่งผลิตใบใหน ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC)

ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งยี่ห้อ Sunford ได้ง่าย ระบบออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับเครื่องยิงบาร์โค้ด เพื่อสแกนรหัสวัตถุดิบ ช่วยให้การชั่งน้ำหนักระหว่างการนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิตเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดาย (ไม่จำเป็นต้องแตะคีย์บอร์ดให้วุ่นวาย เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดเพื่อจะชั่งน้ำหนัก...วางของเพื่อชั่ง...สแกนบาร์โค้ดซ้ำเพื่อบันทึก แล้วทำซ้ำไปเรื่อยๆ) สามารถเก็บประวัติการนำวัตถุดิบเข้าสายการผลิตได้มากว่า 10 ปี และสามารถ export ข้อมูลการชั่งน้ำหนักสินค้าออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ต่อได้สะดวก มีรายงานข้อมูลการชั่งวัตถุดิบก่อนส่งเข้าสายการผลิต, ข้อมูลการชั่งวัตถุดิบ – แยกตามวัตถุดิบ, ข้อมูลการชั่งวัตถุดิบ – แยกตามใบงาน, ข้อมูลการชั่งวัตถุดิบ – แยกตามสินค้า และข้อมูลการชั่งวัตถุดิบ - แยกตาม lot สินค้าที่ผลิต

เรา Maepla.Software เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่งยี่ห้อ Sunford ลูกค้าจะได้ส่วนลดทันที่ 15% ในการซื้อเครื่องชั่งจากราคาตลาด (ในพัสดุสินค้าที่เราส่งให้ จะมีเอกสารยืนยันว่าเป็นลูกค้าของ Maepla.Software จริง และมีโค้ดลับที่ออกให้โดยบริษัท Sunford เพื่อใช้ในการตรวจสอบ แต่ถ้าลูกค้าติดขัดในการสั่งซื้อเครื่องชั่ง ให้ติดต่อส่วนบริการหลังขายของ Maepla.Software เราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้)

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN
ไม่มี