OnlineShop : ร้านค้าออนไลน์

ซอฟต์แวร์สำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่ช่วยบริหารจัดการ ตั้งแต่การทำระบบฐานข้อมูลรายการสินค้าที่จะนำมาเข้าร้าน กำหนดต้นทุนและราคาขาย, ระบบซัพพลายเออร์ เพื่อหาคู่ค้าที่หลากหลาย, ระบบใบสั่งซื้อ ที่ช่วยให้การรับของเข้าตรวจสอบได้ง่ายขึ้น, ระบบสต๊อกสินค้า ที่เชื่อมโยงกับระบบสั่งซื้อและระบบขาย สามารถรับเข้าและตัดสต๊อกอัตโนมัติได้, ระบบขาย ก็สามารถทำได้ทั้งแบบขายออนไลน์และแบบเงินเชื่อ

ในการขายแบบออนไลน์ ทั้งแพลตฟอร์มสีส้มหรือสีน้ำเงิน ก็สามารถใส่เลข order, ชื่อแพลตฟอร์ม, เลขส่งพัสดุ tracking, น้ำหนัก, ไซส์ของพัสดุ, และคลิปวิดีโอในขณะกำลังแพ็คสินค้า ต่อการขานใน order นั้นๆ ได้ ช่วยให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ (ถ้าลูกค้ามีปัญหา) นอกจากนี้ระบบจะตัดออกจากสต๊อกอัตโนมัติทันที ที่ยิงบาร์โค้ดของเลข tracking เมื่อส่งสินค้าออก

Maepla เป็นพันธมิตร กับเครื่องชั่งยี่ห้อ Sunford ระบบสามารถเชื่อมต่ออ่านน้ำหนักได้อัตโนมัติ จึงช่วยให้คุณมั่นใจในทุกขั้นตอนการแพ็คของส่งลูกค้า มีความแม่นยำและตรวจสอบย้อนกลับได้

มีฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น ระบบอินวอยซ์ (Invoice), ระบบสต๊อก (Stock), ระบบจัดซื้อ (Purchase), ระบบใบเสนอราคา (Quotation), ระบบขายแบบเงินสด (Cash Sale), ระบบใบวางบิล (Bill), ระบบใบเสร็จ (Receipt), ระบบใบลดหนี้ (Credit Note) และระบบใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) โดยทุกระบบเชื่อมโยงเข้าหากัน

ใช้กับบริษัทที่จดหรือไม่จด VAT ระบบจะตัดสต๊อกให้อัตโนมัติ หลังออกอินวอยซ์ให้ลูกค้า (เมื่อได้ระบุว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว)

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN