POS : ขายหน้าร้าน

ระบบขายหน้าร้าน ( Point of Sale ) : ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) ช่วยให้การขายของออกไปสะดวกง่ายดาย คล้ายกับ 7-11 หรือ CJ เพียงแค่ยิงบาร์โค้ดรายการสินค้า, รับเงิน, พิมพ์สลิปใบเสร็จ ระบบก็จะตัดสต๊อกให้อัตโนมัติ

ออกแบบมารองรับตัวยิงบาร์โค้ด : ระบบออกแบบมารองรับตัวยิงบาร์โค้ด ซึ่งทำให้การขายสะดวกขึ้น เช่น เมื่อเปิดบิลใหม่ ระบบจะมารอการยิงบาร์โค้ดทันที ไม่ต้องเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ช่องยิงบาร์โค้ด, หลังสแกนเสร็จ ก็จะกลับมาอยู่ที่ช่องยิงบาร์โค้ดอัตโนมัติ เพื่อรอรายการถัดไป

ออกแบบมารองรับจอทัชสกรีน ( Touch Screen ) : ระบบออกแบบมารองรับจอทัชสกรีน (Touch Screen) ซึ่งแป้นสัมผัสใหญ่ รองรับขนาดนิ้วมือในการจิ้มที่หน้าจอ ดังนั้นเมื่อใช้ร่วมกันระหว่างหน้าจอสัผัส (ถ้ามี), เมาส์, คีย์บอร์ด และตัวยิงบาร์โค้ด ก็จะทำให้การขายหน้าร้านเป็นเรื่องที่ง่าย

มีตัวช่วยในการคิดเงินทอน : ตัวช่วยในการคิดเงินทอนจะมีประโยชน์มากในการขายหน้าร้าน ทำให้ผู้ขายทอนเงินไม่ผิด และมีปุ่ม shortcut ของเงินที่ลูกค้ายื่นให้ ตั้งแต่แบงค์พัน, แบงค์ห้าร้อย, แบงค์ร้อย, แบงค์ห้าสิบ และแบงค์ยี่สิบ ทำให้การคิดเงินเร็วขึ้นมาก

ดูข้อมูลยอดขาย, ดูข้อมูลยอดขาย แยกตามสินค้า ช่วยให้เห็นภาพว่า ในช่วงวันที่ที่สนใจ มีรายการสินค้าไหนที่ขายออกได้ดี ทั้งในมิติของ “จำนวนสินค้า” และ “มูลค่าสินค้า”, ดูข้อมูลยอดขาย แยกตามลูกค้า ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าพิเศษ, ดูข้อมูลสรุปกำไร เห็นผลของการค้าขายว่าได้กำไรมากน้อยอย่างไร โดยสามารถเห็นในมิติของรายการสินค้าในแต่ละตัว ว่าเกิดกำไรเท่าไร ในช่วงเวลาที่สนใจ และเห็นรายละเอียดต้นทุน/ราคาขาย พร้อมทั้งสรุปยอดขายและกำไรรวม

ระบบสต๊อกที่ใช้ง่าย มีสต๊อกการ์ด, รับเข้า, เบิกไปใช้, ยืมออกไป,ปรับยอดคง และอื่นๆ นอกจากนี้ระบบ POS จะตัดสต๊อกให้อัตโนมัติ

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN