MedCert : ออกใบรับรองแพทย์

ซอฟต์แวร์ระบบออกใบรับรองแพทย์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลหรือคลินิคออกใบรับรองแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว และเก็บข้อมูลของคนไข้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หลายสิบปี เช่น ข้อมูลน้ำหนักตัว, ส่วนสูง, ความดันโลหิต, ปรอทชีพจร, โรคประจำตัว, อุบัติเหตุ-ผ่าตัด, เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและประวัติสุขภาพอื่นๆ, ผลการตรวจและความเห็นของแพทย์ที่ตรวจในวันนั้นๆ ซึ่งถ้าคนไข้มาขอใบรับรองแพทย์หลายครั้ง ก็จะเห็นการเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพคนไข้ได้ชัดเจน ระบบรองรับการแนบไฟล์เอกสารอื่นเข้ากับใบรับรองรองแพทย์แต่ละฉบับที่ออกให้ เช่น ผลการตรวจปัสสาวะ, รูปของผลเอกซเรย์ เป็นต้น โดยไฟล์แนบเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับคนไข้ในอนาคตได้ มีระบบเก็บฐานข้อมูลของบุคคลากรทางการแพทย์และคนไข้ สามารถแสดงรูปถ่ายได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชน, การแพ้ยาหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, ไลน์ไอดี เป็นต้น

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN
ไม่มี