PO : จัดซื้อ

โปรแกรมจัดซื้อ (Purchase Order) และระบบสต๊อก (Stock) ใช้งานง่าย เห็นรูปภาพของสินค้า, แยกสถานะของรายการด้วยสี ช่วยให้สังเกตง่าย, รองรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน VAT กับกรมสรรภากร หรือไม่ได้จด VAT ก็สามารถใช้ระบบได้อย่างสะดวก, ออกเอกสารใบสั่งซื้อของได้จากระบบ, มีระบบกรองเอาเฉพาะรายการที่สนใจ ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

สามารถนำข้อมูลออกไปใช้ต่อที่ Excel ได้สะดวก เพียงแค่คลิกเดียว ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์ต่างๆ ทำได้อย่างยืดหยุ่น, ออกแบบให้ดูเรียบง่าย ให้มีสิ่งรกตา น้อยที่สุดเทาที่จำเป็น, สามารถใส่รายการสินค้าได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งสินค้าปกติที่ใช้ประจำ หรือสินค้าเฉพาะกิจ ก็สามารถใส่ได้สะดวก, ระบบช่วยกรองและค้นหา จะทำให้การใส่รายการสินค้าทำได้สะดวกขึ้น, มีระบบช่วยดึงข้อมูลผู้ขาย ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้, มีระบบช่วยดึงข้อมูลพนักงาน ช่วยลดการคีย์ข้อมูลได้,

มีระบบช่วยรับของเข้าสต๊อกอัตโนมัติ ทันทีที่จบขั้นตอนการรับของ, สามารถเลือกได้ง่ายว่า จะพิมพ์ต้นฉบับหรือสำเนา รวมทั้งเลือกได้ว่าจะให้แสดงตัวหนังสือผลรวมทั้งหมดที่ใบเสนอราคาหรือไม่, เก็บข้อมูลของซัพพลายเออร์ได้อย่างละเอียด, เก็บข้อมูลของสินค้าและบริการได้อย่างละเอียด, มีระบบสต๊อก

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN