Clinic : คลินิก

ซอฟต์แวร์สำหรับคลินิก/โรงพยาบาล มีระบบตรวจคนไข้ ระบบออกใบรับรองแพทย์ ระบบฐานข้อมูลยา-เวชภัณฑ์ ระบบการจ่ายยา ระบบสต๊อกยา-เวชภัณฑ์, ระบบพิมพ์ฉลากยา, ระบบฐานข้อมูลคนไข้ ระบบฐานข้อมูลแพทย์และบุคคลากร สามารถเก็บข้อมูลการตรวจรักษาได้ละเอียดและแนบไฟล์ผลแล็บของการตรวจรักษาแต่ละครั้งได้ ออกใบรับรองแพทย์อย่างเป็นระบบ ค้นหาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก เช่น น้ำหนักตัว, ส่วนสูง, ความดันโลหิต, ปรอทชีพจร, โรคประจำตัว, อุบัติเหตุ-ผ่าตัด, เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและประวัติสุขภาพ, ผลการตรวจพร้อมความเห็นของแพทย์ ถ้าคนไข้มาขอใบรับรองแพทย์หลายครั้ง ก็จะเห็นประวัติข้อมูลสุขภาพคนไข้ที่ต่อเนื่อง แนบไฟล์เอกสารอื่นเข้ากับใบรับรองรองแพทย์แต่ละฉบับได้ เช่น ผลการตรวจปัสสาวะ, ผลเอกซเรย์ มีข้อมูลของบุคคลากรทางการแพทย์ และของคนไข้ ซึ่งใส่รูปถ่ายได้, ข้อมูลชื่อ, ที่อยู่, เลขบัตรประชาชน, การแพ้ยาหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, ไลน์ไอดี สามารถรวมบิลค่าตรวจรักษากับค่ายาเป็นใบเดียวกันได้, ออกใบเสร็จ, ใบเสร็จมี VAT, ใบกำกับภาษีให้คนไข้ได้ สามารถใส่โลโก้และข้อมูลของสถานพยาบาลได้ และจะไปปรากฏที่เอกสารต่างๆ ที่ออกจากระบบ สามารถรับเข้าสต๊อกยา-เวชภัณฑ์, ปรับยอดคงเหลือสต๊อก, และตัดสต๊อกอัตโนมัติผ่านระบบ POS ที่ใช้ขายยาเพียงอย่างเดียว หรือการตัดสต๊อกอัตโนมัติผ่านระบบการตรวจรักษาที่จะต้องจ่ายยาให้คนไข้ มีระบบสต๊อกการ์ด ที่ช่วยตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่รับเข้าจนกระทั่งยาพ้นออกจากสต๊อก

มีระบบนัดหมายในรูปแบบปฏิทิน ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น นอกจากนี้ในนัดหมายหนึ่งๆ สามารถเชื่อมโยงไปที่ใบตรวจรักษาได้เช่นกัน อ่านบัตรประชาชนได้ และส่งแจ้งเตือนนัดหมาย ผ่านไลน์ส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มไลน์ได้

รุ่นธรรมดา
รุ่น LAN