ซอฟต์แวร์อัพเดท - patch

 

mini ZAP 4.0

- แก้ไข bug ในจุดการแก้ไขจำนวนและราคาในออเดอร์ที่เปิดไปแล้ว

- เพิ่ม feature "ตัวช่วยเลือก" เพื่อให้กดครั้งเดียวแล้วได้รายการอาหาร-เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งบ่อย โดยไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาชื่ออาหารในแบบเดิม

 

mini Dorm 3.0

- 28 Apr 2023 : ปรับขนาด font ของใบแจ้งหนี้และใบเสร็จให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หลังพิมพ์เอกสารออกมาแล้ว อ่านได้สบายขึ้น ไม่เล็กจนเกินไป

- 21 Jul 2023 : เพิ่มเอกสาร invoice ขนาด A5 ตามที่ user ขอมา เพื่อให้ประหยัดกระดาษ, ให้มีภาษาอังกฤษอธิบายในส่วนที่สำคัญ เนื่องจากผู้พักอาศัยที่เป็นต่างชาติอ่านไม่เข้าใจ, เพิ่มขนาดเลขห้องให้ใหญ่ขึ้น เห็นชัดเจน ช่วยให้การค้นหาและยื่นส่งเอกสารให้ผู้เช่าเร็วขึ้น, เพิ่ม remark ให้ปรากฏในเอกสาร invoice เพื่อใช้อธิบาย กรณีมีการชาร์จเพิ่มในงวดนั้นๆ เช่น ค่าเสียหายเมื่อทำกระจกแตก เป็นต้น  --> miniDorm_Patch_Jul2023_Setup.exe

mini Inventory 1.0

- ไม่มี

mini Recruit 5.0

- ไม่มี

mini Payroll 9.0

- ปรับค่าลดหย่อนประกันสังคมจาก 7,200 ไปเป็น 9,000 (ปีล่าสุด 2566) --> miniPayroll_Patch_May2023_Setup.exe

mini PIM 5.0

- ไม่มี

mini Sensor 1.0

- ไม่มี

mini Recycle Store 1.0

- ไม่มี


mini Lottery 1.0

- ไม่มี

mini Cheque 1.0

- ไม่มี

mini Garage 4.0 

- 1 May 2023 : ปรับกำกับภาษีและใบเสร็จให้พิมพ์แบบ พ.ศ. จากเดิมเป็นแบบ ค.ศ. ช่วยให้คนไทยอ่านง่ายขึ้น พร้อมทั้งอนุญาตให้แก้ไขวันเวลาของการเปิดใบงาน จากเดิมที่เอาตามเวลาที่เปิดใบงานจริง (แต่จะแก้ไขไม่ได้อีก หลังรับรถเข้าที่ซ่อมแล้ว) เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น

- 20 Jun 2023 : แก้ปัญหาใบงานที่เพิ่งเปิดใหม่ แล้วลบไม่ได้ --> miniGarage_Patch_Jul2023_Setup.exe

mini Mart 1.0

- ไม่มี

mini POS 1.0

- ไม่มี

mini Invoice 5.0

- 18 Apr 2023 : เราตรวจพบข้อมูลผิดปกติจากการพิมพ์เอกสารที่มี VAT และมีการคิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วย (แต่จะไม่มีปัญหาสำหรับรายการที่ไม่ได้คิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

- 5 Jul 2023 : ขยับช่องไฟฟอร์ม invoice for dotmatrix ตามที่ user ขอ --> miniInvoice_Patch_Jul2023_Setup.exe

mini PO 2.0

- ไม่มี

mini Resort 3.0

- 24 Apr 2023 : เราตรวจพบผลรวมบริการเสริมและอื่นๆ ผิดปกติ 

- 9 Jun 2023 : เอาตัว warning message ที่รบกวนตอนเลือกช่วงวันที่ออกไป --> miniResort_Patch_Jun2023_Setup.exe

mini Quotation 3.0

- ไม่มี

mini Employee 7.0

- ไม่มี

mini MRP 9.0

- ไม่มี

LAN mini Garage 4.0

- 31 May 2023 : เพิ่มเอกสาร "ใบแจ้งซ่อม 2" --> LAN_miniGarage_Patch_Jun2023_Setup.exe