ซอฟต์แวร์อัพเดท - patch

 

mini ZAP 4.0

- แก้ไข bug ในจุดการแก้ไขจำนวนและราคาในออเดอร์ที่เปิดไปแล้ว

- เพิ่ม feature "ตัวช่วยเลือก" เพื่อให้กดครั้งเดียวแล้วได้รายการอาหาร-เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งบ่อย โดยไม่ต้องเสียเวลามาค้นหาชื่ออาหารในแบบเดิม

 

mini Dorm 1.0

- ไม่มี

mini Inventory 1.0

- ไม่มี

mini Recruit 5.0

- ไม่มี

mini Payroll Light 5.0

- ไม่มี

mini PIM 5.0

- ไม่มี

mini Sensor 1.0

- ไม่มี

mini Recycle Store 1.0

- ไม่มี


mini Lottery 1.0

- ไม่มี

mini Cheque 1.0

- ไม่มี

mini Garage 1.0 

- ไม่มี

mini Mart 1.0

- ไม่มี

mini POS 1.0

- ไม่มี

mini Invoice 4.0

- ไม่มี

mini PO 2.0

- ไม่มี

mini Resort 2.0

- 24 Oct 2022 : Bug fixed แก้ไขการคำนวณที่มีเวลาเข้าและเวลาออกต่ำกว่า 24 ชั่วโมง --> miniResort_Patch1_Setup.exe

mini Quotation 3.0

- ไม่มี

mini Employee 4.0

- ไม่มี