ทำไมจึงใช้ซอฟต์แวร์ของเรา

 

ในบริษัทจะมีรายการสินทรัพย์จำนวนมาก เช่น เครื่องจักร, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องมือ, อาคาร, รถยนต์ และอื่นๆ ซึ่งการบริหารจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลามาก sMnt เป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการกับสินทรัพย์เหล่านี้ได้ และยังติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ วางแผน ซ่อมแซม ซึ่งจะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านี้ ทำงานได้ราบรื่น ลดปัญหาการหยุดชะงัก และรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

 1. สินทรัพย์ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์จะลดลง
 3. ปัญหาการหยุดชะงักจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
 4. ช่วยให้ตารางการบำรุงรักษาเป็นตามแผน
 5. ขั้นตอนการจัดซื้อคล่องตัวมากขึ้น
 6. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ง่ายขึ้น
 7. ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจะลดลง
 8. ใช้มือถือร่วมกับระบบได้สะดวก
 9. ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ประเมินความปลอดภัยของอุปกรณ์ ทำได้อย่างสม่ำเสมอ
 11. ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 
         

 

 

ซอฟต์แวร์ฟีเจอร์

 
 

Asset : สินทรัพย์

คือ เครื่องจักร, อาคาร, รถยนต์, ห้องประชุม, ระบบสายเคเบิ้ล และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ในการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้า มีอยู่ 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนกำหนดโครงสร้างของชิ้นส่วน และส่วนของการจัดการสินทรัพย์ ส่วนแรกออกแบบมาเพื่อทำแผนการซ่อมบำรุงในแต่ละชิ้นส่วน โดยสามารถกำหนดรูปแบบการซ่อมบำรุงของชิ้นส่วนได้แตกต่างกันใน asset ตัวเดียวกัน เช่น เป่าฝุ่นกรองอากาศทุกๆ 30 วัน (repeat-period), เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 5,000 km (repeat-meter), ให้ปรับจูนมอเตอร์ในวันที่ 45, 120, 300, 700 (series-period), ปรับระยะใบมีดตามจำนวนครั้งการตัดที่ 30,000, 100,000, 250,000 (series-meter) นอกจากนี้ยังสามารถเช็คค่า BTMF/TRBF ของสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรได้สะดวก และไม่เป็นภาระให้กับฝ่ายปฏิบัติการมากจนเกินไป และยังสามารถตรวจประวัติการซ่อมบำรุงทั้งหมดย้อนหลังได้สะดวก

 

 

Inventory : คลังอะไหล่

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่อะไหล่ของสินทรัพย์หรือเครื่องจักรเป็นหลัก เพราะจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับแผนการซ่อมบำรุงหรือแผนอื่นๆ ที่ต้องใช้อะไหล่ โดยระบบควบคุมการจอง (reservation) การจ่ายออก รับเข้า ย้ายที่เก็บ แม้แต่การปรับยอด (adjust) เมื่อเกิดการสูญหาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่อะไหล่ เช่น ผ้าเช็ดเครื่อง, ถุงมือ, แว่นตาและรองเท้าสำหรับความปลอดภัย ได้เช่นเดียวกัน ทำให้การควบคุมสต๊อกสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตามรอย transaction ที่เกิดขึ้นกับอะไหล่แต่ละ lot ตั้งแต่เข้ามาจนถูกใช้ไปจนหมดได้ง่าย

 

 

Inspection : ตรวจเช็คประจำรอบ

คือการตรวจเช็คประจำรอบเวลา เช่น การตรวจเช็คตู้ควบคุมประจำวัน ส่วนใหญ่จะใช้ช่างภายใน หรือแม้แต่พนักงานฝ่ายผลิต ที่ประจำอยู่ที่เครื่องจักร ซึ่งจะเป็นการเช็คเบื้องต้น ที่อาจดักจับสัญญาณความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยลดความเสียที่เกิดจาก downtime หรือต้นทุนการซ่อมบำรุง เช่น สังเกตเห็นไฟความร้อนเครื่องยนต์เตือน ก็อาจใช้งบ 100-300 บาท เพื่อแก้ปัญหาระบบหล่อเย็น แทนที่จะเสียเงิน 20,000-40,000 บาท เพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ เป็นต้น 

*** ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ใน package มาตรฐาน ถ้าใช้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 

 

Service : งานบริการ

งานบริการ อาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการซ่อมบำรุง แต่ในความเป็นจริง ส่วนใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุง มักจะมีงานบริการต่างๆ ที่ร้องขอมาจากพนักงานภายใน เช่น เพิ่มปลั๊กไฟ, เดินสายเคเบิ้ล เป็นต้น ซึ่งงานเหล่านี้ต้องใช้ resources ไม่ว่าจะเป็นช่างภายในหรือบริษัทเอ้าท์ซอร์ส และอาจมีการใช้อะไหล่หรือวัสดุต่างๆ จากระบบสต๊อก จึงจำเป็นต้องมีส่วนไว้รองรับ เพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหา ซึ่งจากเดิม จะมองไม่เห็นการใช้งาน resources และการใช้อะไหล่เพราะเป็นงาน manual ทำให้การควบคุมและการบริหารจัดการทำได้ดีขึ้น

 

 

Reservation : จองอะไหล่ล่วงหน้า

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือพิเศษที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง ซึ่งมักจะมีจำนวนน้อย และบางทีต้องนำออกไปใช้นอกสถานที่เป็นเวลานานๆ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจได้ว่า จะไม่มีช่างทีมอื่นนำไปใช้งานตัดหน้า เมื่อจำเป็นต้องใช้ ช่วยลดปัญหางานล่าช้าอันเนื่องจากรอเครื่องมือสำคัญลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในจุดประสงค์ได้ เช่น การจองห้องประชุมล่วงหน้า, การจองรถรับส่งพนักงานของบริษัท เป็นต้น

 

*** ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ใน package มาตรฐาน ถ้าใช้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 

 

Project Mgmt : งานโครงการ

ในส่วนการบริหารโครงการ ออกแบบมาเพื่อปิดจุดอ่อน ของการวางแผนซ่อมบำรุงปกติ ซึ่งทำแบบงานต่องาน ไม่เหมาะกับงานที่มีความต่อเนื่องและซับซ้อน, มีการจัดลำดับก่อนหลัง เช่น งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่, งานซ่อมแซมใหญ่ที่มีจำนวนงานมาก สามารถสร้างโครงการได้ไม่จำกัด และในแต่ละโครงการมีจำนวนงาน (tasks) ได้ไม่จำกัด ในแต่ task จะถูกผูกเข้ากับใบงานในระบบที่มีผู้รับผิดชอบ ที่อาจเป็นได้ทั้งช่างภายในบริษัท และบริษัทเอ้าท์ซอร์ส รวมทั้งการจองอะไหล่ไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับ task นั้นๆ 

*** ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ใน package มาตรฐาน ถ้าใช้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 
 

Plan : แผนซ่อมบำรุง

แผนซ่อมบำรุงปกติมักจะถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า (PM) ซึ่งระบบ sMnt จะทำให้อัตโนมัติตั้งแต่การตั้งค่า asset นอกจากนี้ยังสามารถทำแผน CM เพิ่มได้ เมื่อสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่เครื่องยังทำงานได้อยู่ หรือเพิ่มแผน BM เมื่อเครื่องจักรเสียกระทันหัน ในบางแห่งอาจมีงานอื่น เช่น ถูกขอให้เดินสายไฟ, เพิ่มจุดก๊อกน้ำ ก็สามารถเพิ่มแผน Service เข้าไปได้ ซึ่งแผนทั้งหมดจะอยู่หน้าจอเดียวกัน มีสัญลักษณ์แยกประเภทชัดเจน ทำได้ติดตามงานได้สะดวก ในแผนทุกประเภทสามารถจองอะไหล่ไว้ล่วงหน้าและกำหนดตัวผู้รับผิดชอบงานได้ ทั้งที่เป็นช่างภายในหรือบริษัทเอ้าท์ซอร์ส ทำให้การเตรียมทั้งอะไหล่และกำลังคนล่วงหน้า ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Resources : ทรัพยากรบุคคล

คือ ช่างซ่อมบำรุงที่เป็นพนักงานภายใน และบริษัทเอ้าท์ซอร์ส (Outsource) ซึ่งจะสัมพันธ์กับแผนซ่อมบำรุงหรือแผนอื่นๆ เพราะแผนงานจะเป็นตัวกำหนดผู้รับผิดชอบงาน (resources) ทำให้การกระจายภาระงานทำได้อย่างสมดุล โดย resource จะถูกประเมิณ (KPIs) จากผลของการทำใบงานและหัวหน้างาน ตั้งแต่คุณภาพงาน (quality) งานเสร็จทันเวลา (speed) จำนวนงานที่รับผิดชอบ (qty) ความสามารถด้านเทคนิค (technical) และทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน (communication) สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การมอบหมายงานได้ตรงความสามารถและมองเห็นแนวทางในการเพิ่มทักษะของช่างว่าควรเป็นใคร และเพิ่มทักษะอะไร

 

 

Budget : วางแผนค่าใช้จ่าย

เนื่องจากสินทรัพย์หรือเครื่องจักร จะมีวันที่ต้องปลดระวาง และหารุ่นอื่นมาทดแทน การเตรียมจัดหาอะไหล่ที่ต้องใช้ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี อีกทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง เช่น ค่าฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุง ค่าเดินทางไปดูงาน หรือพวกที่เป็นวัสดุประเภท supply เช่น ถุงมือ, ผ้า, เครื่องมือขนาดเล็ก และอื่นๆ ฝ่ายบริหารที่ดูแลการซ่อมบำรุง ควรมีการคาดการณ์ หรือประมาณการการใช้เงินไว้ล่วงหน้าไว้ และควรใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งระบบจะช่วยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างแผนงบประมาณที่วางไว้ กับค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยในการวางแผนงบประมาณในคราวถัดไป มีความแม่นยำมากขึ้น

 

Predictive :  คาดการณ์ปัญหา

เป็นการเชื่อมต่อกับระบบเซนเซอร์ของเครื่องจักร เพื่ออ่านค่าต่างๆ ออกมาแบบ real-time เช่น ความร้อน (temperature), การไหล (flow), การหล่อลื่น (lubricants), ระดับเสียงดัง (noise), ความดัน (pressure), การสั่นสะเทือน (vibration), การฉีกขาด (wear), การกัดกร่อน (corrosion)  โดยใช้ค่า LCL (lower control limit) และ UCL (upper control limit) เป็นตัวควบคุม ถ้าค่าที่อ่านได้ออกนอกกรอบ LCL และ UCL ระบบจะส่งเมล์แจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติทันที โดยการเชื่อมต่อระหว่างระบบ sMnt กับระบบเซนเซอร์ของลูกค้าจะผ่านทาง WEB API ของเรา 

*** ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ใน package มาตรฐาน ถ้าใช้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 

Mobile Used : ใช้งานด้วยมือถือ

การใช้งานผ่านระบบมือถือเริ่มเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ทุกคนมักจะมีมือถือประจำตัวอยู่แล้ว อย่างน้อย 1 เครื่อง ไม่ว่าจะเป็นแบบ Andoid หรือ iPhone หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ก็สามารถเข้าระบบ sMnt เพื่อใช้งานร่วมกันได้ ท่ามกลางความหลากหลายของอุปกรณ์ สามารถลดต้นทุนบริษัทลูกค้าที่ไม่ต้องซื้อพีซีให้กับคนใหม่ๆ ที่ต้องการเข้าใช้ระบบ เพียงแค่สร้างชื่อผู้ใช้งานระบบใหม่ก็สามารถทำงานร่วมในระบบเดียวกันได้เลย ผู้ใช้งานไม่ต้องปรับตัวหรือเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เลย นอกจากนี้ยังช่วยให้ การซ่อมบำรุงและติดตามงานนอกสถานที่ทำได้อย่างคล่องตัว

 

Web API : เชื่อมต่อระบบ

ช่วยในการเชื่อมต่อระบบ sMnt หรือซอฟต์แวร์ที่ทำใหม่ เข้ากับระบบของของลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว เช่น SAP, Oracle และ System21 สามารถลดการคีย์ข้อมูลลง, ลดปัญหาจากการคีย์ข้อมูลผิดพลาด, ได้ข้อมูลที่อัพเดทแบบเรียลไทม์, ใช้เวลาในการเริ่มระบบ (implementation) ให้สั้นลง หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับระบบเซนเซอร์ของเครื่องจักร ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ sMnt สามารถแจ้งเตือนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

*** ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ใน package มาตรฐาน ถ้าใช้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ***

 

 

 

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะกับใคร

             
 

 

 

 

 

 

กรณีศึกษาของลูกค้าเรา

   

 

 

BACKGROUND

At Celestica, they enable the world's best brands. They build trusted relationships and solve complex technology challenges to help their customers realize greater value, potential and outcomes. They are a leader in high-reliability design, manufacturing and supply chain solutions that brings global expertise at every stage of product development – from the drawing board to full-scale production and after-market services. With talented teams across North America, Europe and Asia, we imagine, develop and deliver a better future with their customers.

THE CHALLENGE
Celestica Thailand want to improve daily routine jobs of maintenance department. They want to ensure that maintenance operator will not make up data input and improve maintenance process to be highest level. Also want flexible maintenance software which able to adapt per the changed of thier requirements quickly.

Celestica (Thailand) Ltd.

49/18 Moo 5, Laem Chabang Industrial
Estate, Tungsukla, Sriracha, Chonburi,
Thailand, 20230

www.celestica.com

IMPLEMENTATION
After researching computer maintenance management system software, Celestica Thailand selected sMnt CMMS for its superior capabilities. SATOSH send expert team to discuss with them to find out the properly implementation approach. Then help them to go live smoothly.

RESULTS
By implementing sMnt CMMS software, Celestica Thailand able to improve maintenance daily routine, gained a comprehensive view of the amount and type of work being performed. The organization now tracks inventory quantities and usage at various stages, and they has just started to leverage the CMMS to improve inventory ordering. Critical alerting are easily created and used by maintenance and reliability teams to detect equipment problems and address potential equipment failures before they happen.

 

 

 

 

BACKGROUND

Next Can Innovation Co., Ltd. was established in July 2008 as a joint venture of Toyo Seikan Kaisha Ltd. is a manufacturing company and a major supplier of packaging sales in Japan. Joint venture with Swan Industries, LTD (Thailand) Limited, a company that produces all kinds of metal cans. Type of beverage cans, food cans and other

THE CHALLENGE
NextCan find out solution to support a big maintenance process. They have machine assets more than 200 sets and almost 5,000 spare parts which require professional maintenance actions. There 's lot of components structure inside each machine asset also. So, it 's too difficult if they handle maintenance process by manual.

Next Can Innovation Co., Ltd.

10 Moo 14, Nongkhae Industrial Estate, Pahonyothin Road., Khokyae, Nongkhae, Saraburi, Thailand, 18230 

www.nextcan.co.th

IMPLEMENTATION
NextCan selected sMnt CMMS to serve their requirements. SATOSHI expert team working with team closely. We take time to study NextCan process and help them to implement system to meet thier objectives. We also support data importing, trainning, fix issues and answer questions.

RESULTS
By implementing sMnt CMMS software, NextCan able to handle a complex maintenanc process. All critical events had detcted and alert to concern people.  Example: maintenance plan creation alert, spare part replenishment alert, job approva alert, P/O approval alert and etc. Overall of their maintenance process has better improvment.

 

 

แจ้งรับบริการ

 

ลูกค้าสามารถรับบริการจากเรา ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยให้มองหาไอคอน ดังรูป  แล้วคลิก จากนั้นก็ใส่ข้อมูล, กด Submit เพื่อส่งเรื่องมาที่ทีมให้บริการของ satoshi 

 
 
Application Technical Support Solutions
     

 

We have 19 guests and no members online