สต๊อกอะไหล่

 

 

ส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่อะไหล่ของสินทรัพย์เป็นหลัก เช่น เครื่องจักร, รถยนต์, อาคาร, เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น เพราะจะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับแผนการซ่อมบำรุงหลักและใบงาน แต่อย่างไรก็ตาม โมดูลสต๊อกยังครอบคลุมถึงรายการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีระบบควบคุมสต๊อก เช่น ผ้าเช็ดเครื่อง, ถุงมือ, แว่นตาและรองเท้าสำหรับความปลอดภัย เป็นต้น ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อ (P/O) ไปจนกระทั่งจ่ายอะไหล่ออกไปใช้ซ่อมบำรุง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We have 539 guests and 11 members online