Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

อุตสาหกรรมการผลิต

 

ซอฟต์แวร์ sMnt CMMS มอบวิธีการที่ประหยัดต้นทุนในการปรับปรุงความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ เสถียรภาพของการทำงาน การหมุนเวียนอะไหล่ซ่อม และอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องมือติดตามภายในของซอฟต์แวร์บำรุงรักษาอุปกรณ์ของ sMnt ช่วยให้ผู้จัดการการบำรุงรักษา และหัวหน้างาน สามารถวางแผน จัดตารางเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ทำให้อุปกรณ์การผลิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การเข้าถึงระบบผ่านมือถือของ sMnt ช่างเทคนิคและผู้ให้บริการสามารถได้รับประโยชน์จาก CMMS ได้อย่างง่ายดาย พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่สำคัญการหยุดทำงาน, PM ที่เกินกำหนดเวลา, อะไหล่ไม่เพียงพอในสต๊อก, งานฉุกเฉิน และตัวบ่งชี้ KPIs ด้านประสิทธิภาพหลักอื่นๆ sMnt CMMS ช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องระบบ ISO รวมถึงการคาดการณ์ความล้มเหลวก่อนที่จะเกิดขึ้น  
 

We have 458 guests and 235 members online