Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

 

ด้วยทุกสิ่งที่เข้าสู่การปฏิบัติการด้านพลังงาน การจัดการการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายและใช้เวลานาน โดยต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม CMMS ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรดำเนินงานอย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยไม่มีการบำรุงรักษาที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ซอฟท์แวร์การจัดการการบำรุงรักษาที่ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายของ sMnt มีการฝึกอบรม และการสนับสนุนการทำงานด้านน้ำมันและก๊าซ ด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อจัดการการบำรุงรักษาในระดับต่อไป

น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคน้ำและพลังงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ ต้องมีการจัดการ ติดตามประวัติเกี่ยวกับคำสั่งงานบำรุงรักษา ระบบสินค้าคงคลังสินทรัพย์และอื่นๆ sMnt CMMS ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ เช่น FERC, OSHA, ISO และ EPA เป็นต้น sMnt CMMS สร้างการติดตาม, การตรวจสอบ และจัดทำเอกสารการตรวจสอบที่สมบูรณ์

 
 

We have 568 guests and 234 members online