Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 

สุขภาพและความปลอดภัย เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีซอฟต์แวร์ CMMS อันทรงพลังอยู่เคียงข้างคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ CMMS ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของทรัพย์สิน, ลดเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์แปรรูปอาหาร และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ และความปลอดภัยที่เข้มงวด ขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมต้นทุนการบำรุงรักษา

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซอฟต์แวร์ CMMS ที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงคู่มือและขั้นตอนความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้อง จัดทำแคตตาล็อกชิ้นส่วนอะไหล่อย่างถูกต้อง ทำให้ช่างมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในงานตรวจสอบ และงานซ่อมบำรุง

ซอฟต์แวร์ sMnt มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการบำรุงรักษา ในโรงงานแปรรูปอาหาร ช่วยผู้จัดการกำหนดเวลาวางแผน ติดตามงานและชั่วโมงทำงาน สามารถจัดการใบงานและการร้องขอต่างๆ จัดการอะไหล่ในสต๊อก จัดการสินทรัพย์ จัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จัดการการบำรุงรักษาเชิงทำนาย (Predictive) และจัดการแผนงานอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

 
     

We have 481 guests and 239 members online