Easy Use
ซอฟต์แวร์ซ่อมบำรุงออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และเรียนรู้ได้เร็ว ใช้งานได้กับพนักงานทุกระดับ
Dashboard
ดูภาพรวมการซ่อมบำรุงสะดวก เห็นทุกมิติ ทั้งด้านค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กำลังคนและเอ้าท์ซอร์ส
Customization
ปรับเปลี่ยนแก้ไข ตามต้องการได้ เรามีทีมโปรแกรมเมอร์พร้อมที่จะปรับซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลา
Integration API
เชื่อมต่อกับกับระบบที่ใช้อยู่ เช่น SAP หรือ Oracle ได้ยืดหยุ่น สามารถถ่ายโอนฐานข้อมูลระหว่างระบบได้แบบ Real-Time

Go to Application Professional Services Solutions Plans and Pricing Product Demo

 

         
   

Why use our software?

 

In a company there will be a large list of assets such as machinery, office equipment, tools, buildings, cars, etc. Managing these things can be very cumbersome and time consuming. sMnt is a system that can manage these assets. and also monitor the progress of various tasks about plan a repair. This will help ensure that processes of companies related to these assets run smoothly, reduce interruptions and maintain continuous production levels. 

 1. Assets are used effectively.
 2. Asset repair costs will be reduced.
 3. The interruption problem is significantly reduced.
 4. Help maintain a planned maintenance schedule.
 5. The purchasing process is more streamlined.
 6. Easier to plan preventive maintenance.
 7. The risks and accidents are reduced.
 8. Easy to use mobile phones with the system.
 9. Efficient use of space.
 10. Assess the safety of the device. can be done consistently.
 11. Easy to implement.
 
         

 

 

 

Features Software

 

 
 

Work Order Management

A simpler way to create, complete, and track work orders. Stop struggling with paper work orders. sMnt’s AI-powered work order software makes it easier to submit and respond to requests, keep your records in one place, and automatically analyze 1000s of work orders. Craft the perfect work order. Stop work from falling through the cracks and help your team find, understand, and get started on tasks with fewer headaches. Run your maintenance like clockwork. Create schedules you can stick to, reduce unexpected repairs, and make the most of your resources. Take your work orders mobile. Manage maintenance on the go and work uninterrupted with the sMnt mobile app. Complete your work orders flawlessly. Get the job done without losing time to data entry and administrative tasks. Track and report on work orders. Stay informed on what is and isn’t working for your team with solid work order data.

More detail >>

 

 

Parts and Supplies Management

A pain-free way to purchase, organize, and use inventory. Take full control of your storeroom so you can get the right parts, at the right time, for the right price with sMnt’s parts and inventory management features. Purchase inventory with confidence. Simplify the way you purchase spare parts without sacrificing quality or overpaying vendors. Organize and use inventory. Create a stockroom that helps your maintenance team instead of holding it back. Inventory tracking and reporting. Track inventory levels, costs, and usage to make data-driven decisions quickly. 

More detail >>

 

 

Reporting 

An effortless way to collect, analyze, and act on maintenance data. Stop hunting through binders and spreadsheets to create reports. Start getting actionable insights on demand with sMnt’s CMMS. Dashboards that power maintenance. See real-time KPIs, create benchmarks, and make data-driven decisions without sifting through a mile of numbers. Reports that deliver insights in seconds. Collect maintenance data with extensive and customizable reports and use that information to make everything from daily tasks to yearly planning much easier. Maintenance logs that make audits and compliance a breeze. Eliminate the stress of preparing for audits with comprehensive asset and work order tracking. 

More detail >>

 

 

Administrator Capabilities 

Get more from your CMMS in less time. Crush your maintenance goals quickly and confidently with sMnt’s team of training, implementation, and support specialists. Getting started with sMnt. Set up your CMMS so even the biggest tech haters love it. Launch sMnt on time and on budget with the help of our training and implementation team. Scaling your CMMS success. Get the resources to destroy downtime, make your budget go further, and hit any other maintenance goal you have. 

More detail >>

 

 
 

Asset Management 

Easily organize, track, and optimize asset performance. Managing your assets shouldn’t be guesswork. sMnt’s asset management module lets you easily see and manage all equipment information in one place - everything from repair history and cost, to hierarchy, parts consumption, and more. Organize your assets. Put everything you want to know about your assets in one place and access it in seconds. Track your assets. Collect asset data and use it to plan, schedule, and keep tabs on maintenance without the paperwork or communication gaps. Optimize your assets. Get better insight into the performance and health of critical equipment and turn data into decisions.

More detail >>

 

 

Mobile 

Manage maintenance from anywhere, at any time. Everything you need to get the job done is in the palm of your hand with sMnt’s mobile CMMS app, even if you can’t connect to the internet. Easily create, find, and assign mobile work orders. Take care of your to-do list without limitations. Access parts and asset information on the go. Carry the must-know details of your equipment in your pocket. Work remotely without a hitch. Run your maintenance team from anywhere.

More detail >>

 

 

Integrations 

Connect your CMMS to any system. Extending the capabilities of your CMMS shouldn’t be complicated or expensive. Easily connect, collect and share data, and trigger work across any system, with sMnt’s Integration Hub. Stay connected to key information, optimize workflows across systems, and trigger work orders based on real-time asset use or condition data. Built on a completely open cloud platform, sMnt’s Integration Hub offers endless easy ways to sync applications, data, and workflows. Capture key data by connecting to 1000s of endpoint sources across multiple systems including:

 1. Equipment level data like PLCs and historians
 2. Sensors and IoT data
 3. Production data like MES, SCADA and other production systems
 4. Fleet and telematics like off-highway, and fleet equipment
 5. Business systems and ERPs

More detail >>

 
 

 

 

 

Who can use this software?

 

 

 

 

 

Our Customer Case Studies

 

   

 

 

BACKGROUND

At Celestica, they enable the world's best brands. They build trusted relationships and solve complex technology challenges to help their customers realize greater value, potential and outcomes. They are a leader in high-reliability design, manufacturing and supply chain solutions that brings global expertise at every stage of product development – from the drawing board to full-scale production and after-market services. With talented teams across North America, Europe and Asia, we imagine, develop and deliver a better future with their customers.

THE CHALLENGE
Celestica Thailand want to improve daily routine jobs of maintenance department. They want to ensure that maintenance operator will not make up data input and improve maintenance process to be highest level. Also want flexible maintenance software which able to adapt per the changed of thier requirements quickly.

Celestica (Thailand) Ltd.

49/18 Moo 5, Laem Chabang Industrial
Estate, Tungsukla, Sriracha, Chonburi,
Thailand, 20230

www.celestica.com

IMPLEMENTATION
After researching computer maintenance management system software, Celestica Thailand selected sMnt CMMS for its superior capabilities. SATOSH send expert team to discuss with them to find out the properly implementation approach. Then help them to go live smoothly.

RESULTS
By implementing sMnt CMMS software, Celestica Thailand able to improve maintenance daily routine, gained a comprehensive view of the amount and type of work being performed. The organization now tracks inventory quantities and usage at various stages, and they has just started to leverage the CMMS to improve inventory ordering. Critical alerting are easily created and used by maintenance and reliability teams to detect equipment problems and address potential equipment failures before they happen.

 

 

 

 

BACKGROUND

Next Can Innovation Co., Ltd. was established in July 2008 as a joint venture of Toyo Seikan Kaisha Ltd. is a manufacturing company and a major supplier of packaging sales in Japan. Joint venture with Swan Industries, LTD (Thailand) Limited, a company that produces all kinds of metal cans. Type of beverage cans, food cans and other

THE CHALLENGE
NextCan find out solution to support a big maintenance process. They have machine assets more than 200 sets and almost 5,000 spare parts which require professional maintenance actions. There 's lot of components structure inside each machine asset also. So, it 's too difficult if they handle maintenance process by manual.

Next Can Innovation Co., Ltd.

10 Moo 14, Nongkhae Industrial Estate, Pahonyothin Road., Khokyae, Nongkhae, Saraburi, Thailand, 18230 

www.nextcan.co.th

IMPLEMENTATION
NextCan selected sMnt CMMS to serve their requirements. SATOSHI expert team working with team closely. We take time to study NextCan process and help them to implement system to meet thier objectives. We also support data importing, trainning, fix issues and answer questions.

RESULTS
By implementing sMnt CMMS software, NextCan able to handle a complex maintenanc process. All critical events had detcted and alert to concern people.  Example: maintenance plan creation alert, spare part replenishment alert, job approva alert, P/O approval alert and etc. Overall of their maintenance process has better improvment.

 

We have 28 guests and no members online